header image

Bildgruppen i Nyköping

Utställning dec 2015

Östertull Här har fotografen stått på den nyuppförda Östra Folkskolans tak någon gång omkring 1904-06. Vid vägskälet går den dåvarande vägen mot Stockholm upp till höger i bild. På området till vänster har järnhandlare Svensson börjat sin verksamhet med magasin och lagerbyggnad. Idag planeras kvarteret för uppförande av bostadshus.

Östertull
Här har fotografen stått på den nyuppförda Östra Folkskolans tak någon gång omkring 1904-06. Vid vägskälet går den dåvarande vägen mot Stockholm upp till höger i bild. På området till vänster har järnhandlare Svensson börjat sin verksamhet med magasin och lagerbyggnad. Idag planeras kvarteret för uppförande av bostadshus.

 

NA Svenssons järnhandel Järnhandlaren Nils August Svensson lät bygga sitt stora affärs- och bostadshus här vid Östertull år 1907. Rörelsen övertogs av kommande generationer Svensson och förblev på platsen fram till 1978, då den flyttade till Hamnvägen.

Järnhandlargården Plogar, harvar, hästräfsor och alla andra redskap i jordbruket var stora produkter och gjorde järnhandlar-gården till mötesplats för traktens lantbrukare. Kanske man även passade på att sälja eller byta djur – stuten på bilden ger en antydan om detta.

Järnhandlargården
Plogar, harvar, hästräfsor och alla andra redskap i jordbruket var stora produkter och gjorde järnhandlar-gården till mötesplats för traktens lantbrukare. Kanske man även passade på att sälja eller byta djur – stuten på bilden ger en antydan om detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholmsvägen – Tullportsgatan I samband med att järnvägens stambana byggdes under början av 1910-talet kom också en ny sträckning av vägen mot Stockholm. Denna kom att bli en allt hårdare trafikerad gata ända till mitten av 1960-talet, vid motorvägens tillkomst. Huset till höger i bilden, Stockholmsvägen 9, uppfördes 1914.

Stockholmsvägen – Tullportsgatan
I samband med att järnvägens stambana byggdes under början av 1910-talet kom också en ny sträckning av vägen mot Stockholm. Denna kom att bli en allt hårdare trafikerad gata ända till mitten av 1960-talet, vid motorvägens tillkomst. Huset till höger i bilden, Stockholmsvägen 9, uppfördes 1914.

 

 

V Kvarngatan Ännu återstår många gamla byggnader i staden, som dessa i bildens vänstra del, uppförda i tegel omkring 1830. Äldre nyköpingsbor minns dem som ”Källanders” efter den bilfirma som huserade där under många år. Detta foto är från omkring 1870, med kullersten och hästlort som goda tidsmarkörer..

V Kvarngatan
Ännu återstår många gamla byggnader i staden, som dessa i bildens vänstra del, uppförda i tegel omkring 1830. Äldre nyköpingsbor minns dem som ”Källanders” efter den bilfirma som huserade där under många år. Detta foto är från omkring 1870, med kullersten och hästlort som goda tidsmarkörer..

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan tänka mig att bilden har tagits i riktning mot Nyköping, då borde det vara Råsbäcken längs bort och i förgrunden kan det vara gården Hvitstugan (Vittstugan). Det är platsen där rörbolaget ligger i dag. Gamla Vittstugan ligger kvar bakom rörbolaget riktning mot Hjärmesta. Källa. Arne Corell, Tuna HBF

Jag kan tänka mig att bilden har tagits i riktning mot Nyköping, då borde det vara Råsbäcken längs bort och i förgrunden kan det vara gården Hvitstugan (Vittstugan). Det är platsen där rörbolaget ligger i dag. Gamla Vittstugan
ligger kvar bakom rörbolaget riktning mot Hjärmesta.
Källa. Arne Corell, Tuna HBF

Riksettan vid Ålberga i början på 1930-talet. Till vänster ligger ålderdomshemmet som senare blev Kila värdshus. Här blev grusvägen asfalterad. Längre norrut lade man betong som underlag.

Riksettan vid Ålberga i början på 1930-talet. Till vänster ligger ålderdomshemmet som senare blev Kila värdshus. Här blev grusvägen asfalterad. Längre norrut lade man betong som underlag.

 

Harvning med hästar vid Hagby i Tuna. Till höger i bildkanten skymtar Tuna kyrka och till vänster i bilden går vägen mot Fada och Nävekvarn.

Harvning med hästar vid Hagby i Tuna. Till höger i bildkanten skymtar Tuna kyrka och till vänster i bilden går vägen mot Fada och Nävekvarn.

 

Bilbolaget från Nyköping är ute i ”omnejden” och servar en traktor av fabrikat Ferguson. Denna modell var mycket populär och importerades till ANA i Nyköping. Traktorn gick under namnet ”Grållen” och blev en ersättare för hästen i jordbruket.

Bilbolaget från Nyköping är ute i ”omnejden” och servar en traktor av fabrikat Ferguson. Denna modell var mycket populär och importerades till ANA i Nyköping. Traktorn gick under namnet ”Grållen” och blev en ersättare för hästen i jordbruket.

 

Riksettan vid Karlberg år 1912 Fiat t.v. tillhörde Skånska Cementgjuteriet - Cadillacen t.h. ägdes av åkaren J E Lindkvist ovh var en av de första droskbilarna i Nyköping.

Riksettan vid Karlberg år 1912
iat t.v. tillhörde Skånska Cementgjuteriet – Cadillacen t.h. ägdes av åkaren J E Lindkvist ovh var en av de första droskbilarna i Nyköping.

1958 hade 10-mila orienteringen sitt slutmål i Brandkärr. Det passade fint att orienterarna från Nyköpings sporklubb var först i mål. Här samtalar slutmannen Gunnar Eriksson med rådman Sandblom.

1958 hade 10-mila orienteringen sitt slutmål i Brandkärr. Det passade fint att orienterarna från Nyköpings sporklubb var först i mål. Här samtalar slutmannen Gunnar Eriksson med rådman Sandblom.

 

Hamnen Sommarkväll och Storhusqvarnens gäster sitter och njuter i den nedgående solen någon gång på 60-talet.Foto:Assar Alexandersson

Hamnen
Sommarkväll och Storhusqvarnens gäster sitter och njuter i den nedgående solen någon gång på tidigt 90-tal. Foto:Assar Alexandersson

Ö Storgatan 8 Lekande barn, i korsningen S:t Annegatan / Ö Storgatan, utanför huset som förr benämndes ”Vatten-Anders hus”, eller som det står på skylten C O Anderssons vattenfabrik, med start 1890, var ett av Nyköpings bryggerier om än bara med läskedrycker.

Ö Storgatan 8
Lekande barn, i korsningen S:t Annegatan / Ö Storgatan, utanför huset som förr benämndes ”Vatten-Anders hus”, eller som det står på skylten C O Anderssons vattenfabrik, med start 1890, var ett av Nyköpings bryggerier om än bara med läskedrycker.

Folkets Park Parken var välbesökt och alla möjliga tillställningar förkom här på 1950 till 1970-talet. Det var 1 maj-tåg och Barnens dags-tåg, för att inte tala om alla artister och orkestrar av svensk elit som någon gång besökt Nyköpings park. Foto Assar Alexandersson

Folkets Park
Parken var välbesökt och alla möjliga tillställningar förkom här på 1950 till 1970-talet. Det var 1 maj-tåg och Barnens dags-tåg, för att inte tala om alla artister och orkestrar av svensk elit som någon gång besökt Nyköpings park.
Foto Assar Alexandersson

Smörtorget Liv och rörelse var det alltid när auktion hölls på Smörtorget. Under många år hölls den välbesökta tillställningen här.

Smörtorget
Liv och rörelse var det alltid när auktion hölls på Smörtorget.
Under många år hölls den välbesökta tillställningen här.

Hamnen i förändring Här rivs den gamla kajen på östra hamnsidan för att ge plats åt en ny kaj. Foto: Assar Alexandersson

Hamnen i förändring
Här rivs den gamla kajen på östra hamnsidan för att ge plats åt en ny kaj.
Foto: Assar Alexandersson

Repslagaregatan 31 och 33 En blandad bebyggelse rådde i den övre delen av gatan. Hus 33 har fått förlänga sin skorstenspipa för att få drag i spisen. I bakgrunden skymtar Baptistkyrkan.

Repslagaregatan 31 och 33
En blandad bebyggelse rådde i den övre delen av gatan.
Hus 33 har fått förlänga sin skorstenspipa för att få drag i spisen.
I bakgrunden skymtar Baptistkyrkan.

Ö Kyrkogatan 2 En av våra kvarvarande idyller som har anor tillbaka till tidigt 1700-tal. Gården går allmänt under namnet ”Sola” och inhyser Anna-Stina Åbergs silversmedja belägen i det bortre huset i vänster bildkant.

Ö Kyrkogatan 2
En av våra kvarvarande idyller som har anor tillbaka till tidigt 1700-tal.
Gården går allmänt under namnet ”Sola” och inhyser Anna-Stina Åbergs silversmedja belägen i det bortre huset i vänster bildkant.

V Storgatan 28 F H Johanssons manufakturaffär skall få en ansiktslyftning. Huset, som var byggt på 1700-talet, var ett av stadens vackraste hus som fick lämna plats för Domusbygget, ett inte fullt så vackert hus. Foto: Erik Kling

V Storgatan 28
F H Johanssons manufakturaffär skall få en ansiktslyftning.
Huset, som var byggt på 1700-talet, var ett av stadens vackraste hus
som fick lämna plats för Domusbygget, ett inte fullt så vackert hus.
Foto: Erik Kling

Stora Torget Restaurang Ambrosia var en av många hyresgäster genom åren i detta populära hus från 1700-talet.Foto:Erik Kling

Stora Torget
Restaurang Ambrosia var en av många hyresgäster genom åren i detta populära hus från 1700-talet.Foto:Erik Kling

Ohlssons Ångbageri Ett av Nyköpings äldre företag som alltid legat på ungefär samma plats som det gör än idag, nämligen Ö Storgatan 7. Kringlan var deras kännemärke. Idag har namnet ändrats till Ohlssons Brödbod.Foto: Erik Kling

Ohlssons Ångbageri
Ett av Nyköpings äldre företag som alltid legat på ungefär samma plats som det gör än idag, nämligen Ö Storgatan 7. Kringlan var deras kännemärke. Idag har namnet ändrats till Ohlssons Brödbod.Foto: Erik Kling

Ångtvätten En tvätt som många Nyköpingsbor utnyttjat genom åren. Tvätten låg ner jämte Kvarnbrobacken där det idag är park. Foto: Erik Kling

Ångtvätten
En tvätt som många Nyköpingsbor utnyttjat genom åren.
Tvätten låg ner jämte Kvarnbrobacken där det idag är park.
Foto: Erik Kling

Hospitalsgatan 6 I hörnhuset mot Prästgatan hade ”Elektriska skomakarn” sin verksamhet. Det var Gösta Renblad som hade den ovanliga kombinationen, fotoateljé och skomakareverkstad. Han var den förste i Nyköping som hade elektrisk symaskin, därav namnet.

Hospitalsgatan 6
I hörnhuset mot Prästgatan hade ”Elektriska skomakarn” sin verksamhet.
Det var Gösta Renblad som hade den ovanliga kombinationen, fotoateljé och skomakareverkstad. Han var den förste i Nyköping som hade elektrisk symaskin, därav namnet.